Regulamin sklepu

1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego https://plmed.eu  jest firma: PLMED sp. z o.o., Al. Krasińskiego 9/4 Kraków, NIP: 6762478447, REGON 123182158, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520880, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży wraz z Polityką prywatności.

2 Kontakt

 1. Kontakt ze sklepem https://plmed.eu:
  • drogą elektroniczną: biuro@plmed.eu (24 h/dobę);
  • telefonicznie: 790 499 993, 669 797 079 (pn.- pt. w godz.: 12:00 – 18:00)

3 Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny towarów podane na stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które pokrywa Klient. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w koszyku, przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 3. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia. 
 4. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności towaru w magazynie lub u dostawcy (np. z powodu jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów), Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 5. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 4 powyżej, jeśli zapłata została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 6. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w zakładce „KOSZYK” podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.
 7. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Paczka wysyłana za pobraniem jest płatna gotówką przy odbiorze towaru.

4 Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 
 2. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 12.00, weekendy lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu.
 3. Czas realizacji wysyłki uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy (kurier, paczkomat) i wskazany jest w koszyku podczas realizacji zamówienia.
 4. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych w zamówieniu.
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 6. Zamówione produkty dostarczamy zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem różnych firm kurierskich za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy (pn- pt. w godz.: 12:00 – 18:00).
 7. Dostępne formy płatności w sklepie internetowym:
  • przelew bankowy;
  • przelew payU;
  • płacę później z PayPo.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż płatność „płacę później z PayPo”, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności  na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Przy płatności odroczonej „płacę później z PayPo” obowiązują zasady opisane pod linkiem:  https://poland.payu.com/rozwiazania-platnicze/payu-paypo/
 10. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 790 499 993, 669 797 079.

5 Ochrona danych osobowych 

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: https://plmed.eu/polityka-prywatnosci/

6 Dostawa

 1. Produkty dostarczamy do klienta za pomocą firm kurierskich za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl. Czas realizacji dostawy zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od daty wysłania.
 2. W przypadku zakupu produktów na kwotę przynajmniej 799 zł koszty przesyłki pokrywa Sklep (tylko na terenie Polski).
 3. W przypadku zakupu produktów na kwotę poniżej 799 zł koszty przesyłki pokrywa Klient.
 4. Regulamin sprzedaży urządzeń i akcesoriów:
  • Urządzenia i akcesoria sprzedawane są tylko na telefoniczne zamówienie.
  • Czas realizacji zamówienia urządzenia wynosi ok. 2-4 tygodnie.
  • W przypadku zamówienia urządzenia pobieramy zaliczkę, której wysokość uzależniona jest od rodzaju zamówionego urządzenia.
 5. Wysyłamy produkty za granicę tylko po wczesniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu warunków.

7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić produkty do Sprzedawcy na następujący adres: PLMED sp. z o.o., Al. Z. Krasińskiego 9/4, 31-111 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Sprzedawcy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem biuro@plmed.eu lub numerem telefonu 790 499 993, 669 797 079

8 Reklamacje 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Reklamacje można kierować np. na adres biuro@plmed.eu . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 5. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

9 Reklamacje w zakresie działania sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać np. pisemnie na adres: PLMED sp. z o.o., Al. Z. Krasińskiego 9/4, 31-111 Kraków lub mailowo pod adres biuro@plmed.eu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10 Prawa autorskie

 1. Wszystkie nazwy i znaki handlowe oraz logotypy użyte na zdjęciach oraz w opisie produktów są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. 
 2. Kopiowanie i publikowanie w celach komercyjnych i prywatnych, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice części lub w całości serwisu oraz publikacji prezentowanych w tym serwisie jest zabronione. 

11 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA

W przypadku otrzymania paczki uszkodzonej prosimy o spisanie protokołu strat w obecności kuriera

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: PLMED sp. z o.o., Al. Krasińskiego 9/4 Kraków 31-111, email: biuro@plmed.eu .

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

-Adresat: PLMED sp. z o.o., Al. Krasińskiego 9/4 Kraków, email: biuro@plmed.eu 

-Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………….., 

-Numer zamówienia: ……………..

-Data zawarcia umowy/odbioru (data paragonu/faktury): ………………………………..

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

-Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..

-Data: ………………………………..